ข้อมูลและเงื่อนไขการเช่ารถ

-ต้องมีบัตรประชาชนและใบขับขี่

-ค่าเช่า + มัดจำ 3000 บาท

-ค่ามัดจำคืนเงินตอนคืนรถ

-ผู้เช่าต้องโอนเงิน 1000 บาท เพื่อทำการจองรถ ที่เหลือชำระตอนรับรถ

-ระบุวันเวลา สถานที่ ส่งรถและคืนรถ

-สูบบุหรี่ในรถปรับ 3,000 บาท

-รถเปื้อนยางมะตอยปรับ 1000 บาท

-ร้านเปิด 8.00 AM - 20.30 PM

-ส่งรถก่อนและหลังเวลาทำงานมีค่า overtime 200 บาท

-เวลาเช่า 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน

-ฟรีชั่วโมงแรกของวันสุดท้ายการเช่า ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 4 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน

-รับและส่งฟรีในเวลาทำงาน สนามบินเชียงใหม่ อาเขต สถานีรถไฟ ตัวเมืองเชียงใหม่

-น้ำมันทางร้านเติมเต็มถังให้ลูกค้า ตอนกลับลูกค้าต้องเติมเต็มถัง

-กรณีถ้าเกิดอุบัติเหตุลูกค้าเป็นฝ่ายผิดมีค่าเครม 3000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10000 บาท

-ถ้าลูกค้าเป็นฝ่ายถูก ไม่มีค่าปรับเครม

-รถเช่าขับขี่ได้ เฉพาะภาคเหนือตอนบนเท่านั้น